ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจามจุรี อินกันยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,15:32  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริรักษ์ ไหมล้วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,15:31  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวัฒน์ พลท้าว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,15:30  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชญาภา โกศัลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,15:30  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,15:28  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา กองเกิด
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,15:24  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รายการการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวัฒน์ พลท้าว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,17:22  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รายการการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชญาภา โกศัลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,17:22  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รายการหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,17:20  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รายการหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา กองเกิด
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565,17:20  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..