ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : นางนาตยา รู้รักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,21:53  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : นางนาตยา รู้รักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,21:47  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีพ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางนาตยา รู้รักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,21:45  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางนาตยา รู้รักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,21:44  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,13:54  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,13:51  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,13:50  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล พรหมวิหารธรรม ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,13:49  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : TOP Volunteer Award 2021
ชื่ออาจารย์ : นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,13:48  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพิฆเนศวร ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,13:17  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..