ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ารทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:36   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:36   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:35   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:35   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:35   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:32   อ่าน 12 ครั้ง