ประถมศึกษาปีที่ 4

นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรทัย ดวงศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอัญชลิการ์ แก่นหมั่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพลอยวรินทร์ สุวรรณดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1