ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 7) 13 มี.ค. 66
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 21) 24 ก.พ. 66
มาตรการรักษาและการดูแลทรัพย์สินโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี (อ่าน 60) 25 พ.ย. 65
การปิดเรียน ON SITE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 259) 04 ม.ค. 65