ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการรักษาและการดูแลทรัพย์สินโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี (อ่าน 1) 25 พ.ย. 65
การปิดเรียน ON SITE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 180) 04 ม.ค. 65