ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2566
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข โดยทางโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้เข้าร่วมในชุดการแสดงฟ้อนแพรวากาฬสินธิ์ ฝึกซ้อมโดย นางสาวชญาภา โกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,15:48   อ่าน 29 ครั้ง