ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษาบริษัทจิ้วงวด จำกัด
       วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข โดยทางโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้เข้าร่วมในชุดการแสดงฟ้อนแพรวากาฬสินธิ์ ฝึกซ้อมโดย นางสาวชญาภา โกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,15:44   อ่าน 13 ครั้ง