ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต 2566
          วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน     เมืองชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ทำให้เกิดความภูมิใจ และสนุกสนาน โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน ๙๐ ทุน โดยแบ่งเป็นทุนจาก บริษัทจิ้วฮวด จำนวน ๑๐ ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๘๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ และ ๕๐๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๐๐๐ ในกิจกรรมยังมีเวทีเด็กกล้าเด็กเก่ง ให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ, การเลี้ยงอาหาร และแจกของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนเงินทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,10:17   อ่าน 108 ครั้ง