ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก
         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขที่ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ ๑ ให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุม ๙๐ ปี กลางดอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,10:52   อ่าน 23 ครั้ง