ภาพกิจกรรม
กิจกรรมธนาคารขยะ ภายใต้โครงการ Chonburi CE City Model (PackBack)
       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดย นางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้เปิดกิจกรรมธนาคารขยะภายใต้โครงการ Chonburi CE City Model (PackBack) โดยมีตัวแทนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมพิธีเปิดคือ
        ๑.นางนิสากร วิเวกวินย์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 
        ๒.นางสาวฤทัยชนก ภู่พวง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
        ๓.นายวีระวัฒน์ สารมิตร ผู้ช่วยชักวิชาการสุขาภิบาล 
        ๔.นางสาวนิตยา เจย์ดี ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
และตัวแทนจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคือ
        ๑.นางสาววีณา นันทมนตรี ผู้จัดการโครงการอาวุโส
        ๒.นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา เจ้าหน้าที่
    ในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลจะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกต้นทาง  นอกจากจะลดปริมาณขยะ ขยะยังสร้างรายได้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,10:47   อ่าน 24 ครั้ง