ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
             วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นางรวีวรรณ นุชปาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เป็นสถานที่ในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,20:07   อ่าน 33 ครั้ง