ภาพกิจกรรม
การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ๔ นโยบาย ๑๐ จุดเน้น หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯ ว PA
          วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ท่าน ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ “พบเพื่อนครู” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี ๑ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๓ โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างการรับรู้ ในการขับเคลื่อน ๔ นโยบาย ๑๐ จุดเน้น สู่การปฏิบัติ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  ณ ห้องประชุม ๙๐ ปี กลางดอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,21:40   อ่าน 48 ครั้ง