ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการสืบสานประเพณีลอยกระทง
        วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดย นางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้ความรู้เรื่องประเพณีลอยกระทง และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบและทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษาธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่ช้านาน

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,21:04   อ่าน 139 ครั้ง