ภาพกิจกรรม
การให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการเกิดจันทรุปราคา
          วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดย นางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการเกิดจันทรุปราคา ในกิจกรรมนางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล ได้อธิบายถึงการเกิดจันทรุปราคา โดยใช้สถานการณ์จำลอง การโคจรของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน มอบหมายให้นักเรียนสังเกตการเกิดจันทรุปราคาและสามารถเริ่มเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี โดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตั้งแต่เวลา ๑๗.๔๔ น. เป็นต้นไป ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงเวลา ๑๘.๔๑ น. รวมระยะเวลานาน ๕๗ นาที

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,21:02   อ่าน 125 ครั้ง