ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา พระครูสมุห์วินัย ชาตวีโร เจ้าอาวาสวัดแสนสุขสุทธิวราราม
          วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดย นางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี กราบขอบพระคุณ พระครูสมุห์วินัย ชาตวีโร เจ้าอาวาสวัดแสนสุขสุทธิวราราม ที่ได้มอบทุนการศึกษา อาหารแห้งและน้ำดื่ม แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๒๔ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแสนสุขสุทธิวราราม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,15:38   อ่าน 34 ครั้ง