ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
       วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐ ปี กลางดอน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำความดี นั่งสมาธิ  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ตลอดเดือนกรกฎาคม  และมอบเกียรติบัตรเด็กดีกลางดอน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ๒.กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี เขียนบรรยายภาพ ๓.กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,18:05   อ่าน 156 ครั้ง