ภาพกิจกรรม
โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใส
        วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ขอขอบคุณ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุข ที่จัดทำโครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้ารับการตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์เพื่อส่งเสริมการมองเห็นให้แก่นักเรียน จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมปลาดาว ชั้น ๓ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,09:23   อ่าน 29 ครั้ง