ภาพกิจกรรม
การสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
        วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น  เพื่อเร่งพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,18:40   อ่าน 87 ครั้ง