ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู ๒๕๖๕
      วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย และนักเรียนทุกคนได้นำพวงมาลัยดอกไม้ และกรวยดอกไม้ มาไหว้คุณครูทุกท่านในวันนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,21:23   อ่าน 29 ครั้ง