ภาพกิจกรรม
การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน
    วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข ที่ได้มาตรวจฟันพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลช่องปาก, สอนแปรงฟัน และแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑–ประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี


โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,20:35   อ่าน 358 ครั้ง