ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
        วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนอนุบาล วัดกลางดอนเมืองชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่บริเวณรอบตลาดหนองมนและชุมชนใกล้เคียง, กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ ไม่ลองไม่เสพและสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในการรณรงค์การงดสูบบุหรี่

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,10:37   อ่าน 50 ครั้ง