ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการติดตามนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
            วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการติดตามนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยการประสานงานของสมาชิกเทศบาลเมืองแสนสุข นายยุทธนา รอรั้ง (สท.กุ้ง) และเชิญประธานชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามนักเรียนเข้าเรียน จำนวน ๗ ท่านคือ ๑.นางโสภา  จันทรัศมี ประธานชุมชนมณีแก้ว  ๒.นางนันทา เกลื่อนวัน ประธานชุมชนดอนบน  ๓.นางวิไล สามารถกิจ ประธานชุมนวัดกลางดอน  ๔.นายเฉลิมพล พิกุลทอง ประธานชุมชนแสนสุข   ๕.นายอภิชาต ประสพผล ประธานชุมชนมาบมะยม  ๖.นางพัทธนันท์ ทองปาน ประธานชุมชนท้ายตลาด  และ ๗.นายนิติ ชนะสงคราม ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนาทางโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,13:31   อ่าน 32 ครั้ง