ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองมน(สำเภาเกิดอุทิศ) 
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองมน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิดทำการเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2465 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดแจ้งเจริญดอนเป็นที่เรียน มีนายพรหม ติสโส เป็นครูใหญ่คนแรกในปีพ.ศ.2475 นายสำเภา 
และนายเกิด โง่วเทียน ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนหลังแรก 
        ปัจจุบัน นางดวงสมร ราวุธกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน