ปีการศึกษา 2565
รางวัล IQA Award
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453.22 KB
รางวัลรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระดับประเทศ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
เข้าร่วมการแข่งขัน fomula kids 2022 โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 979.47 KB
ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.86 MB