ข้าวเกรียบปลากลางดอน
โลโก้ข้าวเกรียบปลากลางดอน
แผนธุรกิจและ Story board
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.74 MB
เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.86 KB