รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
53 ถนนมิตรสัมพันธ์   ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เบอร์โทรศัพท์ 0-3839-0579 เบอร์แฟกส์ 0-3839-3128
Email : wichakanklangdon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :